Profiel

- Studie toegepaste cultuurwetenschappen (nadruk op kunst en communicatie, media en pr, eindscriptie over de Nederlandse fotograaf Inez van Lamsweerde)
- Stages bij Printmedia, Radio en televisie, Cursussen bij televisie
- Journalisten-stipendium in Amsterdam
- Opleiding als PR-adviseur, meerjarige werkzaamheden als Hoofd Voorlichting

- Stage bij het Goethe-Institut in Nairobi
- Sinds 1996 cultuurjournalistiek voor diverse bureaus, print en webmedia
- Cursus `Ausstellungsorganisation´, Berufsverband Bildender Künstler (bbk) Berlin
- Periodieke deelname aan vakvergaderingen, beurzen en tentoonstellingen, deels verbonden met recensies

- Didactische ervaring: o.a. leiden van seminars voor InWEnt/GIZ + docente CMV (kunst- en cultuurparticipatie) aan de Hogeschool Nijmegen
- Docente Duitse taal
- Goede kennis van de Nederlandse taal (NT2-Diploma)

"Ausstellungen zu machen, bedeutet, sich als Wissenschaftler, Philosoph, Künstler, Gestalter, Manager, Organisator, Coach, Buchhalter, Redner und Museumspädagoge zu versuchen." (Roger Fayet)