Aanbod

- Bemiddeling in foto-exposities (reizende tentoonstellingen)
- Advies bij tentoonstellingsprojecten
- Communicatie voor musea, kunstenaars, festivals, stichtingen, culturele ondernemers etc., gericht op exposities
- Concept en realisatie van eigen exposities
- Coaching van kunstenaars

De individuele service bevat:
- PR-Advies
- Schrijven en redigeren van mediaberichten, programma-, catalogus- en achtergrondteksten
- Contact met culturele journalisten, publieke pers, radio en televisie
- Organisatie van evenementen (op verzoek ook thema-concepten, adviseursbemiddeling, presentatie)
- Projectmatige bijdragen bij openingen, prijsuitreikingen, studietoelagen, jubilea etc.
- Mediacontacten voor Nederlandse partners op de Duitse markt
- Vertalen van culturele websites en publicaties vanuit het Nederlands naar het Duits

"Het belang van de fotografie bestaat dus niet alleen uit het feit dat zij een creatie kan zijn, maar vooral daarin dat zij een werkzaam middel is voor de vorming van onze voor-stelling en de beïnvloeding van ons gedrag."
(Gisèle Freund)