Projecten

- lopend: Bemiddeling van fotografen in Duitsland en Nederland
- Grefo: Actuele fotografie in het Duits-Nederlandse grensgebied (in voorbereiding)

Favorieten
"De vraag naar de besten onder de vele uitstekende fotografen laat zich eigenlijk niet beantwoorden. Fotos moeten iets in ons teweeg brengen en wel het liefst precies hetgeen de fotograaf bedoeld heeft. Als een foto ons tot lachen of huilen brengt, ons woedend of bedroefd maakt, ons nieuwe perspectieven geeft, of ons tot actie doet overgaan, dan is zij onze attentie zeker waard". (Dave Yorath)